Wijkverbinders

Energie in Smitsveen startte als een project van zeven organisaties om inwoners van Smitsveen te helpen met energiebesparende maatregelen. Het was een pilot, mede gefinancierd door de provincie Utrecht. Die pilot liep af op 31 maart 2023. Maar iedereen wilde door. Ook het college van B&W. Daarom kwamen op 21 maart een aantal wijkbewoners en Soester organisaties bij elkaar om te brainstormen over wat we kunnen gaan doen. En om een intentieverklaring te tekenen om samen verder te gaan. Maar nu met de regie bij de wijkbewoners en met partners in een steungroep.

Wij zijn er klaar voor

Een fijne wijk

Op 15 mei 2023 werd het eerste deel van het project ‘Energie in Smitsveen’ afgesloten met een tussenstop. Het project werd daar overgedragen aan ‘wijkverbinders’, bewoners die samen met een nieuwe ‘steungroep’ verder willen met het verbeteren van de wijk Smitsveen. Dat staat symbool voor de kern van het project: gezelligheid staat voorop en we doen het samen. Er zijn inmddels vier onderwerpen gekozen waarmee we aan de slag gaan: groeten en ontmoeten, een veilige wijk, een schone wijk en een energiezuinige wijk. Er werden al diverse activititen georganiseerd, waarover je meer informatie kunt vinden via de homepageDaar lees je ook meer over onze plannen voor het tweede half jaar van 2024.

Op de foto de wijkverbinders v.l.n.r: Evelien Deurloo, Fatima Aachman, Amina Chamsan en Orhan Kerez (wijkverbinders Smitsveen).

Kies je taal »