Gespreksleidraad

Hieronder vind je een digitaal formulier, leidraad voor een gesprek met een wijkbewoner in Smitsveen. Als je het opstuurt met de verzendknop, komen de gegevens binnen bij de projectleiding van ‘Energie in Smitsveen’. Wij zullen de antwoorden alleen gebruiken voor het project.

  Bewoner woont in een ...
  Naam flat

  Vragen tevredenheid wijk

  Tevreden wijk
  Wat is goed?


  Wat moet beter?

  Verbeteren door...?
  (Meer
  keuzes
  mogelijk)
  BewonersVerhuurderPolitieGemeente
  Tevreden woning?
  Wat is goed?


  Wat moet beter?

  Verbeteren door...?
  (Meer
  keuzes
  mogelijk)
  BewonerVerhuurderGemeente

  Vragen Energiegebruik?

  Vindt u energiebesparing belangrijk?
  Wie is het belangrijkst bij energie besparen?
  Vindt u dat u zelf wat moet doen?
  Denk u dat u verschil kunt maken?
  Belangrijkste reden om energie te besparen?
  Vindt u uw energierekening hoog?
  Kunt u zonder hulp genoeg energie besparen?
  Van wie heeft u hulp nodig?
  (Meer keuzes
  mogelijk)
  Geen hulpBurenEnergiecoachVerhuurderGemeente
  Wat doet u aan energiebesparing?
  Andere energiebesparende acties:


  Andere opmerkingen:

  Toestemming voor contact:

  Toestemming voor contact

  Contactgegevens bewoner (bij toestemming)

  Naam
  Straat/huisnummer
  Telefoonnummer
  Emailadres

  Ik wil meedoen in de wijk:

  Hoe wilt u meedoen?

  Anders meedoen:


  Gegevens vragensteller

  Naam
  Functie
  Emailadres

  Kies je taal ยป