Een veilige wijk

Als het gaat over Smitsveen, gaat het ook al snel over (on)veiligheid. De wijk wordt gezien als één van de minst veilige. Maar klopt dat ook. Ja, dat klopt. Want veel bewoners geven aan dat ze zich niet veilig voelen. En er is sprake van criminaliteit. Maar dat betekent niet, dat je als bezoeker of bewoner voortdurend op je hoede moet zijn. Want Smitsveen is ook een mooie en plezierige wijk. En dus verdient de veiligheid in de wijk aandacht.

Wat is het probleem?

Als het gaat om problemen in de wijk Smitsveen komen bewoners al snel met het thema veiligheid. En dan gaat het om ‘grote’ veiligheid: criminaliteit. Teveel bewoners voelen zich onveilig en durven ‘s avonds de deur niet meer uit. En te vaak lees of hoor je dat er weer een incident was. Maar het zijn incidenten. Het goede nieuws lees of hoor je niet. Het is een belangrijk probleem. 

En er speelt meer. Smitsveen is ook een levendige wijk. Er is veel in beweging. Ook leterlijk. Dat leidt ook tot problemen met verkeersveiligheid. Bijvoorbeeld op het Smitsplein, waar een fietspad fietsers dwars door spelende schoolkinderen leidt. En in de voetbalkooi is ook niet alles pais en vree. Genoeg te doen dus.

Wat is de oplossing?

Optreden tegen criminaliteit is een taak van politie en justitie. Maar bewoners kunnen wel iets doen. Kinderen wijzen op gevaren, als wijkouder een rol spelen. De wijkpolitie is aangehaakt bij ‘Energie in Smitsveen’. Samen kijken we wat er kan.
Bij de ‘kleine’ veilgheid zijn ouders juist heel belangrijk. Toezicht op spelende kinderen is erg belangrijk. Ingrijpen bij gevaarlijk gedrag in het verkeer. Of ruzies op het Smitsplein of in devoetbalkooi beslechten. Een grotere rol voor ouders bij het houden van toezicht is belangrijk.. We maken een plek waar ze droog kunnen zitten, waar een kop koffie of thee en koekjes of ander lekkers aanwezig zijn. Om te beginnen op het Smitsplein. Tenminste als we ouders vinden die mee willen doen. Want…

We doen het samen

Kies je taal »