Steungroep Energie in Smitsveen

Het project ‘Energie in Smitsveen’ is een project van bewoners uit de wijk. Ze worden ondersteund door onderstaande organisaties, die de bewoners zoveel mogelijk willen helpen om wonen in Smitsveen (nog) fijner te maken.

Stichting Balans is de welzijnsorganisatie van de gemeente Soest. Balans heeft diverse activiteiten in Smitsveen en heeft diverse ruimtes beschikbaar voor publieke bijeenkomsten.

Portaal is een woningcorporatie met 1.000 huurwoningen in de wijk Smitsveen. Ze willen met de andere partners het woonplezier van bewoners van Smitsveen verbeteren.

De gemeente Soest is zowel ‘personeel’ als financieel betrokken bij het project. Het sociale en het fysieke domein komen in dit project samen. Uitgangspunt: iedereen doet mee!

Energie Actief Soest (EAS) is een organisatie die inwoners van Soest stimuleert en ondersteunt om hun woning energiezuinig en comfortabel te maken. Energiecoaches kunnen daarbij helpen.

Stichting Present is een organisatie die als brug fungeert tussen mensen die vrijwillig hulp kunnen bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

WELZIN gelooft in een sociale samenleving, waarin iedereen meetelt en meedoet. Ieders welbevinden vinden wij zinvol. Van ieder individu, van iedere groep, van iedere buurt. 

VAnG (Van Afval naar Grondstof) maakt mensen bewust van het belang van afvalscheiding en voorkomen van zwerfvuil voor de gezondheid van onze planeet.

Kies je taal »