Samenvatting onderzoek woningeigenaren

Gemeenten en woningeigenaren hebben een belangrijke rol in het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Dit geldt ook voor de gemeente Soest en de wijk Smitsveen. Het was echter onvoldoende inzichtelijk hoe woningeigenaren in deze wijk kunnen worden bewogen om hun eigen koopwoning te verduurzamen. Dit terwijl de energietransitie belangrijk is voor toekomstbestendige wijken. De doelstelling van dit onderzoek was het verkrijgen van dit inzicht. De onderzoeksvraag was: ‘Op welke wijze kunnen woningeigenaren in Smitsveen worden bewogen om hun eigen koopwoning te verduurzamen?’.

Het verduurzamen van woningen is een technische en sociale aangelegenheid waarbij de mens centraal staat. Een persoonlijke benadering is hierbij essentieel. Er zijn verschillende type woningeigenaren met verschillende beweegredenen, belemmeringen en behoeften. De onderzoeksvraag is beantwoord met een literatuurverkenning en praktijkonderzoek onder gemotiveerde bewoners. De belangrijkste resultaten:

  • Bewoners hechten waarde aan advies en aanbevelingen van onafhankelijke partijen en mensen uit de omgeving.
  • Kostenbesparing is de meest voorkomende reden om te verduurzamen gevolgd door klimaatoverwegingen.
  • Bewoners hebben behoefte aan duidelijkheid en ondersteuning.

De conclusie is dat eigenbelang de grootste motivator is voor woningeigenaren om de eigen woning te verduurzamen. Woningeigenaren in Smitsveen konden met duidelijkheid en vertrouwen worden bewogen om verduurzamingsmaatregelen te nemen. Dit kon door in te zetten op een persoonlijke benadering en sociaal leren. Bij toekomstige wijkacties en/of onderzoek dienen ook woningeigenaren met weinig tot geen motivatie betrokken te worden. Het onderzoek leidt tot twee aanbevelingen:

  • Verbeter en verduidelijk het verwachtingsbeeld over aardgasvrije alternatieven via lokale media.
  • Laat bewoners van elkaar leren door ze samen te brengen en ervaringen uit te laten wisselen.
Kies je taal ยป