Resultaten op een rij

Met de pilot ‘Energie in Smitsveen’ wilden we bewoners van de wijk ook heel concreet helpen energie te besparen. Dat werd in de loop van het project alleen maar urgenter omdat de energieprijzen door het dak gingen. We waren gedurende de pilot steeds beter in staat die doelstelling te realiseren. In die periode werden vele activiteiten uitgevoerd, zowel bij huurders als bij woningeigenaren.
Op deze pagina zetten we de resultaten chronologisch op een rij.
(HIER vindt u een samenvatting van de resultaten)

De rollen omgedraaid

Het project ‘Energie in Smitsveen’ was een samenwerkingsproject van zeven organisaties. Later sloot Present als achtste aan. Ze waren het erover eens, dat het project niet mocht stoppen na afloop van de provinciale subsidie (31-3-2023). De gemeente Soest besloot dat mogelijk te maken. De partners vonden dat bewoners eigenaar zouden moeten zijn. Vier wijkbewoners wilden de hanschoen opnemen. De partners blijven bij hen in een steungroep. Resultaat: 

 • Op 21 maart 2023 tekenden vier wijkbewoners en zes organisaties (Stichting Balans, Portaal, de gemeente Soest, Energie Actief Soest, SchuldHulpmaatje Soest, Present Soest) een intentieverklaring om ‘Energie in Smitsveen’ door te zetten. Samen gaan ze aan de slag om van de wijk Smitsveen een (nog) fijnere wijk te maken. Lees MEER.

Klusactie Smitsweg (huurders, feb. en mrt. 2023)

Op zaterdag 18 februari en vrijdag 31 maart en op 10 en 11 maart (NL Doet) gingen Present Soest, HIP Soest en Stichting Balans aan de slag in de flats aan de Smitsweg. Op 11 maart deden ook de wethouders van Sociaal Beleid en de Energietransitie van de gemeente Soest mee en de manager Volkshuisvesting van Portaal. Hiermee werd de gezamenlijke klusacties van deze organisaties en Portaal in Smitsveen afgesloten. Meerdere groepjes van twee vrijwillige klussers brachten ook hier voor bijna €200 kleine energiebesparende maatregelen aan. Resultaat:

 • Bij 152 van de 259 huurflats werden maatregelen aangebracht.

Klusacties Portaal (december 2022 tot juni 2023)

Geïnspireerd door de klusacties in de Varenstraat besloot woningcorporatie Portaal ook aan de slag te gaan met kleine energiebesparende producten. In de flats aan de Kamperfoeliestraat gingen medewerkers van Portaal aan de slag. De aannemer die voor Portaal  bij bewoners van de flats in de Weegbreestraat nieuwe badkamers en keukens plaatste, nam op zich om ook bij die bewoners de energiebesparende maatregelen aan te brengen. Resultaten:

 • In 40 flats in de Kamperfoeliestraat werden maatregelen aangebracht door medewerkers, de overige 42 worden meegenomen bij gepland groot onderhoud.
 • In alle 246 flats in de Weegbreestraat worden tot juni 2023 maatregelen aangebracht.

Klusactie Varenstraat (huurders, okt- dec 2022)

Op  8 oktober, 12 november en 10 december gingen Present Soest, HIP Soest en Stichting Balans aan de slag met een klusactie voor bwoers van de flats aan de Varenstraat. Op dinsdag 29 november deden ook nog zes leerlingen van het Baarnsch Lyceum mee. Huis aan huis werd huurders  de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan de gratis aanpak energiebesparing. Meerdere groepjes van twee vrijwilligers brachten kleine energiebesparende maatregelen aan. Wijkbewoners zorgden als tolken voor ondersteuning. Resultaat:

 • Bij 132 van de 200 huurflats werden maatregelen aangebracht.

Drive-in woningen (eigenaren, september 2022 tot …)

Op 17 november 2022 organiseerde Energie Actief Soest een informatieavond voor 30 bewoners van 450 drive-in wongen in Smitsveen. De ervaringen met de houtskeletwoninge smaakten naar meer. Op 2 februari 2023 was er een vervolg. Bewoners gingen met elkaar in gesprek over een gezamenlijk vervolg. Zij benaderden buren, EAS verzamelde gegevens met een enquête, met warmtescans en met energiescans. Resultaten:

 • Op 30 maart werden 40 bewoners uitgenodigd voor een derde informatiebijeenkomst.
 • Bewoners vormden groepen voor isolatiemaatregelen, zonnepanelen en vervangen van glas.
 • De bewoners gaan huis aan huis een flyer met een ‘menukaart’ bezorgen bij buren

Energiefeesten (september 2022, huur en koop)

Op 9, 10, 16 en 17 septemer werden 4 wijkfeesten georganisserd. Buitenfeesten was het idee, maar op drie van de vier dagen moesten we uitwijken naar wijkgebouw ‘De Plantage’. Bij de feesten was er drinken, eten van wijkbewoners, muziek en oud Hollandse spelletjes. En wijkbewoners konden zich inschrijven voor de nieuwe ‘Gratis aanpak energiebesparing’: Bewoners met een laag inkomen konden gratis energiebesparende maatregelen aangebracht krijgen. Resultaten:

 • in totaal kwamen 250 bewoners naar de wijkfeesten (vooral huurders)
 • in totaal schreven zich zo’n 30 bewoners in voor de gratis aanpak energiebesparing

De bakfietsrally (juni 2022, koopflats)

Tussen zaterdag 4 juni en zaterdag 11 juni bezochten we  de 4 koopflats in Smitsveen met in totaal 400 appartementen. Ook deze bewoners kregen informatie over €70, waarmee ze gratis producten konden kopen in een webshop voor energiebesparende producten. Er waren energiecoaches aanwezig voor advies en bewoners konden kennismaken met een elektrische leenauto. Resultaat:

 • Er werd gesproken met zo’n 120 bewoners. 20 bewoners zetten de €70 in.

Houtskeletwoningen (eigenaren, juni 2022 tot …)

In juni 2022 startte Energie Actief Soest samen met 2 bewoners een actie onder 70 houtskeletwoningen aan de Amnestylaan en Eigendomweg. Het idee: samenwerken ronom verduurzamingsmaatregelen. Twee maal stonden bakfiets en partytent in de straat en er waren twee bewonersavonden. Daarna kregen alle bewoners nog eenmaal een brief in de bus: de laatste kans. Bewoners kregen ook informatie over €70, waarmee ze gratis producten konden kopen in een webshop. Resultaten:

 • 22 van de 70 bewoners schreven zich in voor verduurzamingsmaatregelen.
 • Ruim 20 bewoners zetten €70 in voor kleine energie besparende maatregelen

De bakfietsrally (maart-mei 2022, huurflats)

De eerste grote activiteit die we deden, noemden we een bakfietsrally. We bezochten met een bakfiets en een partytent alle huurflats in Smitsveen. Tussen dinsdag 15 maart 2022 en zaterdag 18 mei 2022 maakten we 15 stops bij de huurflats van Portaal in de wijk. Bewoners kregen informatie over €70, waarmee ze gratis producten konden kopen in een webshop voor energiebesparende producten. Resultaat:

 • Met ruim 300 huurders werd gesproken over besparing. 219 zetten de €70 in.

De wijkactie van EAS (eigenaren, oktober 2021)

Energie Actief Soest organiseerde zijn jaarlijkse wijkactie in 2021 in Smitsveen. Resultaten:

 • In totaal kregen 637 eigenmaren van grondgebonden woningen een brief in de bus met een vragenformulier over de energiesituatie in hun huis. Die werden een week later huis aan huis opgehaald door vrijwilligers. 
 • Uiteindelijk werden 382 eigenaren thuis getroffen, waarvan 106 het formulier inleverden. Deze bewoners kregen tips om hun huis te verduurzamen en informatie over €70, waarmee ze gratis producten konden kopen in een webshop voor energiebesparende producten. 110 bewoners maakten gebruik van de €70.
Kies je taal »