De partners

In het project werken zeven organisaties samen, die actief zijn rondom de energietransitie of in het sociaal domein.
Het project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Utrecht.

Energie Actief Soest (EAS) is een organisatie die inwoners van Soest stimuleert hun woning klaar te maken voor de toekomst en ze daarbij ondersteunt met lokaal advies.

De Gemeente Soest heeft een project ‘Achter de voordeur in Smitsveen’ en een ‘Programma energietransitie 2020-2025’. In dit project ontmoeten die twee projecten elkaar.

Stichting Balans is de welzijnsorganisatie van de gemeente Soest. Balans heeft diverse activiteiten in Smitsveen en heeft diverse ruimtes beschikbaar voor publieke bijeenkomsten.

Portaal is een woningcorporatie met 1.000 huurwoningen in de wijk Smitsveen. Met 600 huurders worden ‘woontevredenheid’- gesprekken gevoerd, ook over energiebesparing.

Hogeschool Utrecht doet onderzoek naar de vraag ‘Hoe kunnen bewoners van de wijk Smitsveen meer eigenaarschap krijgen over de energietransitie’ met speciale aandacht voor mensen met een lager inkomen.

SchuldHulpMaatjes Soest is een vrijwilligersorganisatie die inwoners van de gemeente Soest ondersteunt die een hulpvraag hebben in verband met schuldproblemen.

Duurzaam Bouwloket is het energieloket van de gemeente Soest en 150 andere Nederlandse gemeenten. Ze hebben ervaring met het bouwen van digitale tools.

Stichting Present is een organisatie die als brug fungeert tussen mensen die vrijwillig hulp kunnen bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

De Provincie Utrecht heeft ‘Energie in Smitsveen’ mede mogelijk gemaakt met een subsidie vanuit hun ‘Aanpak inclusieve energietransitie provincie Utrecht’.

De Provincie Utrecht heeft ‘Energie in Smitsveen’ mede mogelijk gemaakt met een subsidie vanuit hun ‘Aanpak inclusieve energietransitie provincie Utrecht’.

Energie Actief Soest (EAS) is een organisatie die inwoners van Soest stimuleert hun woning klaar te maken voor de toekomst en ze daarbij ondersteunt met lokaal advies.

De Gemeente Soest heeft een project ‘Achter de voordeur in Smitsveen’ en een ‘Programma energietransitie 2020-2025’. In dit project ontmoeten die twee projecten elkaar.

Stichting Balans is de welzijnsorganisatie van de gemeente Soest. Balans heeft diverse activiteiten in Smitsveen en heeft diverse ruimtes beschikbaar voor publieke bijeenkomsten.

Portaal is een woningcorporatie met 1.000 huurwoningen in de wijk Smitsveen. Met 600 huurders worden ‘woontevredenheid’- gesprekken gevoerd, ook over energiebesparing.

Hogeschool Utrecht doet onderzoek naar de vraag ‘Hoe kunnen bewoners van de wijk Smitsveen meer eigenaarschap krijgen over de energietransitie’ met speciale aandacht voor mensen met een lager inkomen.

SchuldHulpMaatjes Soest is een vrijwilligersorganisatie die inwoners van de gemeente Soest ondersteunt die een hulpvraag hebben in verband met schuldproblemen.

Duurzaam Bouwloket is het energieloket van de gemeente Soest en 150 andere Nederlandse gemeenten. Ze hebben ervaring met het bouwen van digitale tools.

De Provincie Utrecht heeft ‘Energie in Smitsveen’ mede mogelijk gemaakt met een subsidie vanuit hun ‘Aanpak inclusieve energietransitie provincie Utrecht’.

Kies je taal »