Groeten en ontmoeten

Smitsveen is een groene, diverse wijk. Tientallen verschillende culturen, 1.000 koopwoningen en 1.000 huurwoningen, flats en laagbouw. Dat is mooi. Maar het is ook een uitdaging. Want weten de wijkbewoners met al die verschillende achtergronden elkaar wel te vinden? Wat ons betreft kan dat beter. En daarmee gaan we aan de slag. Door elkaar te groeten. En door elkaar te ontmoeten. Want elkaar begrijpen begint met elkaar leren kennen. En daarvoor hebben we elkaar nodig!

Wat is het probleem?

Iedere wijk heeft een eigen karakter. En iedere wijk heeft zijn eigen uitdagingen. Smitsveen is een diverse wijk. Dat vraagt om begrip. Want verschillende culturen hebben verschillende gebruiken. En een verschillende manier van met elkaar omgaan. Nederlanders kunnen nogal direct zijn. Of, zoals dat soms wordt beleefd, bot. Mensen uit andere culturen laten veel minder het achterste van hun tong zien. Bedoelen ze wel wat ze zeggen? Binnen een cultuur zijn vaak hechte verbindingen. Maar tussen de culturen kan het beter.
En er is meer. De helft van de woningen in de wijk zijn eigen woningen. De andere helft zijn huurwoningen. Tussen deze bewonersgroepen is weinig contact. Voor een fijne wijk is het belangrijk dat mensen elkaar kennen en begrijpen. Verdraagzaam zijn wordt dan ook een stuk gemakkelijker.

Wat is de oplossing?

Kleine dingen kunnen grote betekenis hebben. Elkaar groeten zet de deur open naar elkaar: “Ik heb je gezien.” Daar begint het mee. Daarom beginnen wij met een opdracht: in de wijk Smitsveen groeten we elkaar!  Maar daar laten we het niet bij. In Smitsveen gebeurt al veel. Door veel verschillende wijkbewoners en organisaties. Verschillende grotere en kleinere activiteiten. Die zijn allemaal (ook) bedoeld om elkaar te ontmoeten. Maar heel vaak kennen de aanwezigen elkaar al. En voor een fijne wijk is het juist ook belangrijk ‘die ander’ te leren kennen. Om de mooie en ‘gekke’ kanten van verschillende culturen te leren kennen. Om te horen wat de problemen zijn van een huurder. Of die van een woningeigenaar. Of om te sparren over de kansen in de wijk. Daarom stmuleren we het ontmoeten van elkaar. Want:

We doen het samen

Kies je taal »