Een schone wijk

In en rondom de flats in Smitsveen is vervuiling een probleem. In de trappenhuizen en de portieken is het vaak niet goed schoon en bij de afvalcontainers hoopt het vuil zich op. Dat levert ergernissen op en klachten. En wijzen naar een ander. Ja, maar Portaal…, Ja maar RMN…, Ja maar de gemeente… Wij willen het anders aanpakken. Bewoners van de flat Smitsweg 315-593 pakken samen met Stichting VAnG, Portaal, de gemeente en Balans vervuiling van hun flat en de afvalproblemen aan. Als dat lukt, dan komen ook andere flats aan de beurt.

Ongedierte… weg ermee. Doe mee.

Bewoners van de flats in Smitsveen hebben last van ongedierte. Een belangrijke reden daarvoor is dat bewoners eten niet weg willen gooien, maar aan de eenden of ganzen geven. Dat klinkt mooi, maar niet alleen eenden en ganzen vinden dat lekker. Ook muizen en ratten. Bovendien worden eenden en ganzen niet altijd gevoerd, maar wordt het afval ‘gedropt’. En muizen en ratten zijn razend slim om plekjes te vinden waar ze zich kunnen verstoppen. Hoe gaan we dit oplossen? Wie helpt mee? Meld je aan via [email protected]. Of bel met Gerrit Vledder: 06-40987513.

Een schone wijk…

Wat is het probleem?

 In en rondom de flat Smitsweg 315-593zijn er meerdere problemen:

  • De trappenhuizen en de portieken van de flat vervuilen en worden niet goed schoon gemaakt. 
  • Er is veel overlast van ongedierte. Bewoners geven de eenden en ganzen eten, maar dat vinden muizen en ratten ook wel lekker.
  • De ruimte rondom de afvalcontainers vervuilt als de containers vol of kapot zijn of als een bewoner groot afval naast de container neerzet.
  • Voor een oplossing wijst iedereen naar een ander. En dus gebeurt er niets.
  • Er zijn zonder overleg met bewoners twee grote GFT containers geplaatst. Dat zorgt voor onrust. Wat is precies de bedoeling? Hoe zit het met de ‘code’ die moet worden geactiveerd? Welke bewoner is van plan zijn GFT te gaan scheiden? Gaat dat niet verschrikkelijk stinken?

Wat is de oplossing?

Er is inmiddels één ding duidelijk. Naar elkaar wijzen helpt niet. Het maakt alleen duidelijk dat iedereen een deel van de verantwoordelijkheid heeft. En dus dat er samengewerkt moet worden. Vier bewoners hebben samen met stichting VAnG de handschoen opgenomen. Ze hebben plannen gemaakt om de situatie in en rondom hun flat gezamenlijk aan te pakken. Een gezamenlijke schoonmaakdag met bewoners en Portaal. Met een feestelijke aankleding: koffie en koekjes.  En ze willen in gesprek met gemeente, Portaal en RMN over de situatie bij de containers. En natuurlijk moeten bewoners meedoen. Want het is hun flat. Een echt project van ‘Energie in Smitsveen’.  Want:

We doen het samen

Kies je taal »